Zamknięcie miesiąca

Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów należy dokonać zamknięcia miesiąca. Szczegółowe instrukcje zamieszczone są poniżej.

Działanie powyższe jest dla nas sygnałem do zaksięgowania dokumentów, zamknięcia miesiąca i przekazania klientom informacji o wysokości należnych podatków.

Zamknij miesiąc w aplikacji
Zamknięcie miesiąca potwierdzenie
Zamknij miesiąc www
Zamknięcie miesiąca przez stronę internetową
Zamknięcie miesiąca www
Zamknięcie miesiąca przez stronę internetową - potwierdzenie